MUHSİNZADE ABDULLAH

Celi sülüs yazı ile ''Allah her işinizde size yardım eder'' yazılı hat levha. Ketebeli. Hicri 1303/1885  30x73 cm.