ANONİM

"Peyzaj" Tuval üzeri yağlı boya. 45x65 cm.