MIGIRDİÇ GİVANİAN

"Günbatımı'' İmzalı. Tuval üzeri yağlı boya.(Rantuale) 58x77 cm.