OSMANLI DELAİL-ÜL HAYRAT

Musa Hasan Efendizade ketebeli. 19.yy sonu nesih hatla yazılı. Bütün sayfaları altın cetvelli, orijinal deri ciltli delail-ül hayrat. (Bazı sayfalarda yırtıkları bulunmaktadır.) 18x11 cm.