ŞERMİN KETEBELİ

"Ah minel aşk'' istif yazı ile altın tezhipli Şeyma Çınar 2011 tarihli hat levha. Ketebeli. 40x35 cm.