İCAZET LEVHA

Hasan Raif efendi hocası Ömer Necati efendinin aldığı icazet hat levha. Hicri 1276 19x25 cm.